İnsan Kaynakları Politikamız

 

• Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yetkinlik bazlı, objektif yöntemler kullanarak ''Doğru İşe Doğru İnsan'' politikası uygularız.

 

• Çalışanlarımıza ''Fırsat Eşitliği'' sunarız, tüm haklarını korumaktayız.

 

• Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için ''Eğitim ve Geliştirme Programları'' uygularız.

 

• Çalışanlarımızı motive edip başarıya yönlendirmek katılımcılığı özendirmek için ''Takdir, Tanıma, Ödül'' sistemi uygulayarak başarıları ödüllendiririz.

 

• Kuruluş hedef ve stratejileri göz önünde bulundurarak İnsan Kaynakları Planlaması yaparız.

 

• Çalışanlarımızın kaynaşmasına katkıda bulunan Sosyal Etkinlikler düzenler ve destekleriz.

 

• Çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için yeni çalışma modelleri ve uygun ortamları sağlarız.

 

• Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçeriz.

 

• İş sağlığı ve güvenliği kanun ve ilgili tüzükler dikkate alınarak güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.

Copyright © MGH Elektrik Mühendislik - KONYA | Tüm Hakkı Saklıdır